Over het dorpsoverleg

Wat doet het Dorpsoverleg Baarlo eigenlijk?

Logo Dorpsoverleg Baarlo

Het Dorpsoverleg Baarlo (DO) behartigt de belangen van alle inwoners, ondernemers en bezoekers van ons dorp. Het DO heeft geprobeerd om in beeld te brengen wat er leeft in Baarlo en wat de uitdagingen zijn voor de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in een Dorpsontwikkelingsplan (DOP), waarin een aantal speerpunten worden benoemd die de ontwikkelingsagenda voor de komende jaren vormen.

Het DO nodigt alle inwoners van Baarlo uit om met deze speerpunten aan de slag te gaan. Voor Baarlo, het dorp waar we opgroeien, samen leven en ouder worden.