DO – Nieuws

In deze rubriek worden alle uitgegeven DO-nieuwsbrieven geplaatst over de voortgang van de projecten in het kader van het dorpsontwikkelingsplan 2018-2021. Ook worden in deze nieuwsbrieven informatie geplaatst over andere op het dorpsoverleg betrekking hebbende onderwerpen geplaatst.