Verkennende fase van het dijkversterkingsprogramma Baarlo- Hout-Blerick is afgerond. De planuitwerkingsfase start nu en moet eind 2026 zijn afgerond

Onze Maas. Onze veiligheid. Om u alsbewoners of ondernemer in het
Maasdal te blijven beschermen,werken we iedere dag aan sterke
dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen
bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op
de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs
Maaslandschap. In deze nieuwsbrief
leest u de laatste stand van zaken van het dijkversterkings-project Baarlo Hout-Blerick.

Klik hiervoor op de volgende download.

Voorts kunt U lezen het antwoord dat het Dorpsoverleg heeft ontvangen op de door het Dorpsoverleg Baarlo ingediende zienswijze. In het rapport staat deze zienswijze onder BHB-012 op blz. 50. Klik hiervoor op de volgende download.

  1. dit kaartje geeft aan welk gebied het betreft. Dit plaatje met een korte toelichting staat ook in het weekblad Hallo Peel en Maas van 15 juni 2023. Dijkversterking (lichtgroen op de kaart) Dijkteruglegging (dondergroen op de kaart) Beekherstel Kwistbeek (donkerblauw op de kaart) Aanleg van kwelgeulen (lichtblauw op de kaart) gebiedsontwikkeling Hummerenweg (geel vlak op de kaart)
  2. in bijgaande nieuwsbrief van 15 juni 2023 staat in de voorlaatste alinea de woorden “deze link”. Via dit kanaal kun je een afspraak maken om in de periode 15 juni tot 27 juni 2023 via een spreekuur nadere formatie op de plannen te ontvangen. In deze fase is het niet mogelijk om een bezwaar of beroep aan te tekenen.
  3. Na de zomer worden informatiebijeenkomsten in het gebied georganiseerd over de werkwijze, planning en de participatiemogelijkheden in de planuitwerkingsfase. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat bekend gemaakt.