Nieuwsbrief dijkversterking Baarlo- Hout-Blerick december 2022 -nu voorkeursalternatief verder uitwerken

Onze Maas. Onze veiligheid. Om u als bewoners of ondernemer in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken van de dijkversterkings-projecten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma in beeld

Om u als bewoner of ondernemer in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Samen met partners en betrokkenen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Waarom doen we dat? En hoe ziet de waterveiligheidsopgave voor Limburg eruit?

Bekijk de Video hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg

Wij maken de dijk
“Dijkversterking is de motor voor het verbeteren
van een gebied”

Het bouwen van nieuwe dijken is nodig om Limburgers te beschermen tegen hoogwater. Maar, nieuwe dijken moeten óók goed passen in het landschap en meerwaarde bieden voor de mensen die er wonen.

Dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick:

Noodzakelijke aanvullende middelen gevonden: nu voorkeursalternatief verder uitwerken

In de nieuwsbrief van oktober stond vermeld dat het project geconfronteerd is met grote kostenstijgingen. De bestuurders van de partijen hebben elkaar de afgelopen weken intensief gesproken. Achter de schermen is alles op alles gezet om duidelijkheid te kunnen bieden en voortgang te kunnen boeken. Aanvullende middelen en oplossingen zijn gevonden om het voorkeursalternatief verder uit te werken.

Dit wil zeggen dat de voorbereiding voortgezet worden voor de dijkversterking, dijkverlegging, beekherstel, kwelgeulen en de gebiedsontwikkelingen. Voor de inrichting van het middengebied Laerbroeck wordt nog naar oplossingen gezocht. De partijen hebben nog steeds de ambitie om dit hele gebied compleet in te richten.

We weten dat het lang duurt, toch was deze stap achter de schermen nodig. Het gaat om grote belangen, veel geld en grote impact.

Alle partijen streven ernaar inhoudelijke overeenstemming te hebben in het eerste kwartaal van 2023, zodat dit vastgelegd kan worden in een bestuurlijke overeenkomst.