Succesvolle startbijeenkomst OndernemersPlatform Baarlo i.o.

Op 31 maart 2022 was de eerste bijeenkomst van het nieuw op te richten OndernemersPlatform Baarlo. Een succesvolle start met ruim 50 aanwezigen, die stuk voor stuk positief waren over de presentaties.

De avond kende een gevarieerde inhoud, met een aantal gastsprekers:

  • Inleiding over aanleiding en opstart OndernemersPlatform Baarlo
  • Gastspreker Eef Booltink, voorzitter MKB Zevenaar, over goede ervaringen ondernemersvereniging Zevenaar
  • Gastspreker Willy Schers, gemeente Peel en Maas, info over samenwerking Retailmanagement Peel en Maas en voorstellen opvolger Guus Bos
  • Informatie/voorstel 1e opzet OndernemersPlatform Baarlo en financiële bijdrage
  • Voorstel voor invulling van het jaarprogramma
  • Inventarisatie deelnemers
  • Hoe starten we op? Organisatiestructuur?

De initiatiefgroep met ondernemers wordt vanuit het Dorpsoverleg ondersteund door Miriam Lormans en Piet van der Haas.

Heb je vragen over het OndernemersPlatform of ideeën, stuur een mail naar ondernemersplatform@baarlo.info.