Reconstructie Napoleonsbaan Noord en de nieuwe gemeentelijke weg naar het gebied Kuukven zijn afgerond

Er is de afgelopen weken gewerkt aan fase 3. Aannemer BESIX heeft gewerkt aan straatwerk aan het fietspad en de opritten van woningen, het afwerken van bermen en opruimen van depots. Op een aantal restpunten na zijn hun werkzaamheden afgerond. Een andere partij heeft voor ons gewerkt aan de openbare verlichting. Helaas is er een storing, waardoor de verlichting op sommige plaatsen niet werkt.

Werkzaamheden openbare verlichting

We zijn samen met de netbeheerder aan het onderzoeken wat de oorzaak van de storing is. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen oplossen.

Werkzaamheden BESIX

BESIX heeft de werkzaamheden uit fase 2 volgens planning in de zomervakantie afgerond. Daardoor kon de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer open op de geplande datum, 3 september. Daarna is er volop gewerkt aan fase 3. De fietspaden zijn vorige week voor het grootste deel geopend. Daarmee zijn de meeste werkzaamheden van BESIX afgerond, op een aantal restpunten na. Voor het uitvoeren van deze restpunten zijn geen ingrijpende wegafsluitingen of verkeersmaatregelen nodig.

Binnenkort zijn alle werkzaamheden van BESIX afgerond. Daarna zal een groenaannemer starten met de aanplant van bomen en hagen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de winter, de meest geschikte periode voor de aanplant van bomen. Hiervoor is het niet nodig om het verkeer om te leiden.

De aanbestedingsprocedure voor de nieuwe aanplant is gestart. Deze procedure is naar verwachting eind van dit jaar afgerond, zodat de aanplant begin 2022 gerealiseerd kan worden.

Tijdens de uitvoering worden verkeersmaatregelen en verkeersregelaars ingezet, waardoor de hinder op de hoofdrijbaan minimaal zal zijn. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spitsuren. De aanplant van de bomen en de hagen wordt gecoördineerd vanuit de afdeling wegbeheer.

Het project N273 bebouwde kom Baarlo is bijna afgerond. Alleen de afhandeling van enkele restpunten en het aanplanten van bomen en hagen moeten nog gebeuren. Met de afronding van de werkzaamheden komt er ook een einde aan de communicatie vanuit het project. Dit is de laatste nieuwsbrief van de Provincie Limburg.

Het e-mailadres N273baarlo@prvlimburg.nl en de webpagina N273 bebouwde kom Baarlo worden in januari 2022 uit de lucht gehaald. BESIX zal binnenkort ook hun socialemediakanalen afsluiten.

Met vragen over de provinciale weg N273 kunt u terecht bij de wegbeheerder: Provincie Limburg via telefoonnummer +31 (0)43 – 389 99 99.

Vragen over de nieuwe gemeentelijke weg naar de wijk Kuukven kunt u stellen aan de wegbeheerder: gemeente Peel en Maas via telefoonnummer +31 (0)77 – 306 66 66.

Tot slot danken we u voor al uw input, respons en feedback tijdens de ontwerpperiode en uitvoeringsperiode. Maar vooral voor het getoonde begrip.