Stand van zaken onderzoek mogelijkheden medegebruik kerkgebouw per 15.9.2021

Bij de start is destijds meegegeven het volgende uitgangspunt: 1. Behoefteonderzoek accommodaties Baarlo 2030-2035 vaststellen op basis van een enquête onder gebruikers en accommodatiehouders etc. 2. Daarna toetsen aan beschikbare non-profit en profit accommodaties hoe de invulling van deze behoefte kan plaatsvinden. Conform dit uitgangspunt is men aan de slag gegaan. Uit de gehouden enquête blijkt o.a. dat de helft van de verenigingen en organisaties geen concrete plannen hebben voor de toekomst. Het dorpsoverleg wil de verenigingen en organisaties ondersteunen door het maken van een accommodatievisie voor het dorp. Hiermee wordt het onderzoek breder getrokken en wordt eerst gekeken naar de toekomst van alle accommodaties. Het dorpsoverleg wil de verenigingen en organisaties verder ondersteunen b.v. door ze met elkaar in contact te brengen, zodat ze kunnen sparren over de toekomst. Ook de discussie rond de gebiedsvisie de Kazing speelt een belangrijke rol. Op basis hiervan zal een accommodatieplan voor Baarlo worden opgesteld. Ondertussen wordt in werkgroepen gekeken naar de mogelijkheden in de aanwezige accommodaties waaronder het kerkgebouw. Het is belangrijk dat de drie partners Kerkbestuur-Bisdom,  Inwoners (dorpsoverleg – werkgroepen) en de Gemeente Peel en Maas elkaar tijdens het proces blijven informeren zodat gestroomlijnd verder gedacht en gewerkt kan worden. Baarlo krijgt nu eenmaal de kans mede gelet op de aanwezige accommodaties (profit en non-profit) om meerdere functies bij elkaar te brengen in een groot gebouw. Dit soort processen kosten nu eenmaal tijd. Er moet een goed onderbouwd en gedragen voorstel worden gekomen.

De stand van zaken is weergegeven in een krantenartikel van Hallo Peel en Maas dd. 23 september 2021. Dit artikel kunt U lezen via het aanklikken van de volgende download