Nieuwsbrief Gebied Kwistbeek september 2021

In de nieuwsbrief staan de ontwikkelingen van Gebied Kwistbeek. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Kijk voor meer informatie en eerder verschenen nieuwsbrieven op het digitale platform Met Elkaar (www.waterschaplimburg.nl/metelkaar) en kies onder het menu ’Projecten’ voor ’Gebied Kwistbeek’.

Ook kunt U in de volgende presentatie dd. 28.6.2021 de uitgevoerde en nog uit te werken lezen

De nog lopende werkzaamheden van het waterschap in Baarlo staan in de volgende twee downloads

In het kasteelpark in Baarlo moeten nog diverse werkzaamheden worden verrichten, zoals verbetering wandelpaden, meer passend speeltoestel, zichtlijnen herstellen, bezien vervanging bielzen trap bij de heuvel in het parkbos, ingangen park en informatieborden up to date maken, uitbaggeren kasteelgracht, vastleggen beleidslijn waterbeheersing in het park etc. Veel van deze werkzaamheden worden opgepakt zodra het hydrologisch rapport officieel is ontvangen.