Tot 29 september 2021 gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor de ter inzage liggende plannen dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick.

Hoe en waar zienswijze in te dienen lees bijgaande nieuwsbrief dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick -augustus 2021. Klik hiervoor op de volgende download.