Dijkvak Baarlo – Hout-Blerick Hoogwater en Ontwerp Programma en planMER ter inzage met mogelijkheid tot indienen zienswijze vanaf 19 augustus tot 29 september 2021 en bezoeken na aanmelding van inloopbijeenkomsten op 7, 9 en 14 september 2021.

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren, maar ook keuzes maken. Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We gaan de plannen ook uitvoeren. Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo samen aan een goede hoogwaterbescherming. In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken voor het dijkvak Baarlo – Hout-Blerick

Nadere info over hoogwater en het hoogwaterbeschermingsprogramma leest U door te klikken op de volgende download.

Nadere info over het dijkvak Baarlo – Hout-Blerick (Ontwerp Programma en planMER hiervoor klikken op de documenten, spreekuren, data inloopbijeenkomsten in september 2021, aanmelden voor inloopbijeenkomsten) leest U door te klikken op de volgende download.