Ontwerp dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick (voorkeursalternatief en milieueffectrapportage) ligt informeel ter inzage vanaf 19 juli tot 19 augustus 2021.

Voorpublicatie Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick.

Waterschap Limburg, gemeenten Peel en Maas en Venlo, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Limburg stemmen bestuurlijk in met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick. Deze stukken komen zoals het er nu naar uitziet van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage te liggen. De data zijn nog onder voorbehoud. Tijdens de ter inzage periode kan iedereen zijn of haar mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen.

Voorpublicatie

Omdat de ter inzage periode deels in de zomervakantie valt, is besloten het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick eerder informeel te publiceren. Let op: het is in deze informele periode niet mogelijk een zienswijze in te dienen. U vindt de stukken en alle informatie op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl, vervolgens intikken: dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick en scrollen naar “Voorpublicatie Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick)

Presentatievideo en spreekuren

Om u alvast te informeren geeft omgevingsmanager Jaap Spaans in een video op de website, een presentatie met tekst en uitleg over het Ontwerp Programma en planMER. We begrijpen dat u na het lezen van de stukken of het zien van de digitale presentatie vragen kunt hebben. Meldt u dan via de website van Waterschap Limburg aan voor een van de spreekuren op woensdag 28 juli 2021 of woensdagmiddag 4 augustus 2021.

Publicatie

Het indienen van een zienswijze is alleen mogelijk tijdens de ter inzage periode. Zodra de data van deze ter inzage periode definitief zijn, worden ze bekend gemaakt via de website, social media kanalen en/of eventuele nieuwsbrief van de betrokken organisaties. Publicatie van de stukken is via de website officiële bekendmakingen.

De hele nieuwsbrief kunt U lezen door te klikken op de volgende download.