Reminder! Je kan de enquête ‘herontwikkeling Kazing’ nog invullen tot en met 11 juli 2021.

Waarvoor was deze enquête ook alweer?

Een van de speerpunten in het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo is het opstellen van een visie voor het gebied de Kazing in Baarlo. Het doel is het realiseren van een aantrekkelijk en verkeersluw gebied voor onderwijs, sport en buitenspelen.

Medio april 2021 is het Dorpsoverleg Baarlo gestart met het proces, begeleid door bureau Kragten, om te komen tot deze gebiedsvisie. In dit proces wordt nauw samengewerkt met Gemeente Peel en Maas, Basisschool De Diamant Baarlo Openbare Jenaplanschool De Omnibus Baarlo, Hoera Kindercentra Baarlo en andere stakeholders zoals afvaardiging van gebruikers van de sporthal.

Jouw inbreng wordt meegenomen bij het opstellen van scenario’s voor de herontwikkeling van het gebied rondom en bij De Kazing.

De enquête duurt ongeveer 15 minuten. Via onderstaande link kun je de enquête nog tot en met 11 juli invullen:

(Tip! Vul deze in op je laptop) 👩‍💻

https://new.maptionnaire.com/q/22bu2tj6vmm3