Op 28 juni 2021 zijn de werkgroepen bijgepraat over de uitvoering van de werkzaamheden in het plan Gebied Kwistbeek

Bijpraatbijeenkomst werkgroepen 28 juni 2021

Er vond een digitaal bijpraatmoment plaats op 28 juni 2021 met alle drie de werkgroepen van Gebied Kwistbeek. Met maar liefst 35 aanwezigen werd de avond goed bezocht! De gehouden presentatie die avond is hier terug te vinden. Deze presentatie is een momentopname op basis van de destijds beschikbare actuele informatie. Ook vergt de presentatie persoonlijke toelichting. Desondanks stellen we de presentatie beschikbaar echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend voor de langere termijn.

U kunt kennis nemen van de hele presentatie op 28 juni 2021 door te klikken op de volgende download

Voor nadere informatie c.q. toelichting graag contact opnemen met Anouk Dewitte +31 611201595 en Carla Duijf +31 611645709

Uitgebreide informatie vanaf de start van het project in 2018 is te verkrijgen op de website van het waterschap Limburg. Klik hiervoor op:(www.waterschaplimburg.nl/metelkaar/GebiedKwistbeek)