Nieuwsbrief nr. 3 van het dorpsoverleg Baarlo

Het dorpsoverleg Baarlo wil U regelmatig informeren over de voortgang van de diverse activiteiten en projecten, voornamelijk opgepakt in het kader van het dorpsontwikkelingsplan 2018-2021. In bijgaande nieuwsbrief nr. 3 wordt U informatie gegeven over o.a. de nieuwe merknaam, gebiedsvisie de Kazing, Huishoudelijke Hulp, Infrastructuur en fysieke veiligheid en de werkgroep nieuwkomers.

Indien U hierna op download drukt, kunt U de informatie over deze activiteiten lezen.

Nadere informatie-toelichting is te verkrijgen via een mailtje naar dorpsoverleg@baarlo.nl

Wij zijn benieuwd naar Uw reactie.