Via onderstaande link vragen we een enquête in te vullen t.b.v. de her-ontwikkeling van het gebied de Kazing. Uw bijdrage is belangrijk voor het opstellen van een gebiedsvisie. Bij voorbaat dank.

Een van de speerpunten in het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo is het opstellen van een visie voor het gebied de Kazing in Baarlo. Het doel is het realiseren van een aantrekkelijk en verkeersluw gebied voor onderwijs, sport en buitenspelen.

Medio april 2021 is het Dorpsoverleg Baarlo gestart met het proces, begeleid door bureau Kragten, om te komen tot deze gebiedsvisie. In dit proces wordt nauw samengewerkt met Gemeente Peel en Maas, Basisschool De Diamant Baarlo, Openbare Jenaplanschool De Omnibus Baarlo, Hoera Kindercentra Baarlor en andere stakeholders zoals afvaardiging van gebruikers van de sporthal.

Helaas is het door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom vragen we je om onze digitale enquête in te vullen. Jouw inbreng wordt meegenomen bij het opstellen van scenario’s voor de herontwikkeling van de Kazing.

De enquête duurt ongeveer 15 minuten. Via onderstaande link kun je de enquête nog tot en met 11 juli invullen:

(Tip! Vul deze in op je laptop) 👩‍💻

https://new.maptionnaire.com/q/22bu2tj6vmm3

Het gebied rondom de Kazing is aangegeven op onderstaande download. Klik hierop.

Uitgebreide informatie is te lezen in onderstaande download. Klik hierop