Voortgang en planning uitvoering werkzaamheden Gebied Kwistbeek (april-mei 2021)

Wellicht dat jullie al via de website of in het gebied zelf vernomen hebben dat er al allerlei activiteiten in Gebied Kwistbeek plaatsvinden. Zo zijn bij de Baendj de bomen gerooid en heeft er al veel grondwerk plaatsgevonden. Ten oosten van de Midden-Peelweg zijn de contouren van de nieuwe beekloop zichtbaar.

Lees verder door op onderstaande download te drukken.