Vanaf donderdag 1 april 2021 verzorgt Viecuri weer de bloedafname op de reguliere openingstijden in de Engelbewaarder. Dit betekent op maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur.”