Nieuwsbrief nr. 2 van het dorpsoverleg Baarlo informatie over met name het sociaal domein in Baarlo en het accommodatieonderzoek.

Het dorpsoverleg Baarlo wil U regelmatig informeren over de voortgang van de diverse activiteiten en projecten, voornamelijk opgepakt in het kader van het dorpsontwikkelingsplan 2018-2021. In bijgaande nieuwsbrief nr. 2 wordt U informatie gegeven over een aantal activiteiten in het sociaal domein in Baarlo, die reeds enige jaren worden verzorgd.

Indien U hierna op download drukt, kunt U de informatie over deze activiteiten lezen.

Nadere informatie-toelichting is te verkrijgen via een mailtje naar dorpsoverleg@baarlo.nl

Wij zijn benieuwd naar Uw reactie.