Aanleg fietspad van de Voort naar de Meeren gestart

Er is onlangs een start gemaakt met de werkzaamheden om een nieuw fietspad te realiseren vanaf de Napoleonsbaan-Zuid via de wijk Kuukven naar De Meeren. Er komt daarvoor bij de Napoleonsbaan een veilige oversteek voor fietsers (en voetgangers) ter hoogte van De Voort.

Aan Kuukvenzijde van ons sportpark én op het sportpark zelf is het eerste grondverzet voor het aan te leggen fietspad  al verricht (door het lokale bedrijf GMB Crienen ). Aldaar zijn de contouren reeds zichtbaar van de route. Het fietspad moet ervoor gaan zorgen dat de drukke straat De Bong ontlast wordt van fietsverkeer en er tevens over enkele maanden een alternatieve, veiligere fietsroute kan worden gevolgd vanuit het dorp naar De Meeren en vice versa. Belangrijk voor o.a. scholieren die in Helden onderwijs volgen en voor (jeugd)leden van VV Baarlo op weg naar en vanaf Sportpark De Meeren.

De eerste plannen en ideeën dateren al vanaf zomer 2019. Bewoners en belangstellenden werden in juni van dat jaar geinformeerd op een inloopavond in ons clubgebouw. Daarna zijn de plannen verder uitgewerkt en in februari 2020 gepresenteerd. Nu worden die plannen ook uitgevoerd en zullen die over enkele maanden zijn gerealiseerd.

Vanaf de Napoleonsbaan-Zuid ter hoogte van De Voort kunnen fietsers straks via een verharde weg, dat nu nog grindpad is, via Heierhof naar Kuukven toe. Het fietspad gaat vervolgens bij het clubhuis van de Baarlose schutterij rechtsaf een stukje bebost gebied in en langs de schietvereniging richting Sportpark De Meeren, het domicilie van VV Baarlo.

Vanaf daar loopt het fietspad langs de voetbalvelden (aan dorpszijde), op luttele afstand van de ballenvangnetten achter de doelen (van de velden 2 en 3). Om vervolgens langs de lange zijde van veld 2, parallel aan weg De Meeren, via de onverharde parkeerplaats langs het hoofdveld aan te sluiten op de oprit naar de hoofdingang van het sportpark. Vanaf daar vervolgen fietsers weer als vanouds de weg De Meeren richting Helden. Komende vanaf Helden kun je het fietspad uiteraard in omgekeerde richting volgen naar de Napoleonsbaan-Zuid.

De slagboom bij de hoofdingang naar de onverharde parkeerplaats verdwijnt en er worden aan het begin en eind van de fietspaden ronde fietspad-verkeersborden geplaatst. Op de route rondom het sportpark moeten ook snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd en verdwijnen er enkele bomen. Tevens moet de omheining langs en achter de voetbalvelden 2 en 3 enkele meters worden verplaatst om het nieuwe fietspad buiten het sportpark te brengen.

Fotocollage_fietspad2.jpg

Bron: WG Communicatie