Werkzaamheden reconstructie Napoleonsbaan (onderdeel fietspaden vernieuwen) starten op 8 maart 2021

Komende maandag starten de werkzaamheden aan/onder het fietspad. In het tracé wordt een infiltratieriool aangelegd, voor een betere opvang en geleidelijk wegzakken in grond. Daarna een nieuwe fundering; herstel van de inritten en bestrating fietspad.

Projectcommunicatie:

Vanaf komende woensdag 10 maart is er elke woensdagmorgen van 8.00-9.00 uur Inloopspreekuur in de keet. Locatie ter hoogte van de Voort/tegenover PS Aero.

Verdere informatie kunt U lezen door te klikken op brief 210305