Stand van zaken Gebied Kwistbeek per februari 2021.

De afgelopen weken is er steeds meer activiteit rondom de Kwistbeek. Net voor de kerstperiode zijn er in het gebied de Baendj bomen gerooid met een houtprocessor en sinds half januari 2021 vindt er ook grondwerk plaats. Net ten oosten van de Midden-Peelweg is gestart met het ontgraven van grond en zijn nu de eerste contouren van de nieuwe beekloop zichtbaar.

De eerste alinea van de onderwerpen in de nieuwsbrief dd. februari 2021 kunt U lezen door te klikken op

U kunt de hele nieuwsbrief lezen door te gaan naar www.metelkaar.waterschaplimburg.nl en kies onder het menu “Projecten” voor “Gebied Kwistbeek”

De werkzaamheden nabij de molen in het parkbos op tekening weergegeven.

de Kwistbeek kruist hier de weg Helling.