Reconstrutie Napoleonsbaan van 8 maart 2021 tot aan 30 juni 2021 (voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart).

8 maart start werkzaamheden vervanging fietspad, (gepland) tot eind juni. Verkeer op rijbaan blijft in die periode onveranderd. Fietsers worden omgeleid door het dorp (Helling-Veldstraat).

T.b.v. het goed kunnen uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden, worden er helaas 91 bomen gekapt. De reden is het afwateringsprobleem, waardoor men de weg op veel plaatsen ca 20 cm lager gaat leggen. Door de opbouw van een heel nieuw, stevig cunet worden er noodzakelijkerwijs veel wortels beschadigd. Ook wordt voor een betere afwatering een geheel nieuw drainsysteem tot 2m diep onder het fietspad gelegd, wat ook niet ten goede komt aan de wortels. Omdat veel bomen dat toch niet gaan overleven, worden ze preventief gekapt.

Na reconstructie wordt er een ‘Groenplan’ uitgevoerd, waarin Dorpsoverleg en Baarlo Leeft! mee mogen denken, over hoe we de Napoleonsbaan weer mooi kunnen vergroenen.

Het fietspad binnen de bebouwde kom wordt na alle reconstructiewerk betegeld, nadat het asfalt is verwijderd.

De rijbaan wordt vanaf 19 juli 2021 aangepakt. De planning is om dit in 6 weken zomervakantie uit te voeren, zodat overlast zo veel mogelijk beperkt blijft.

De buurtbewoners zijn geïnformeerd via een bewonersbrief- zie hierna:

Voor meer info, ga naar https://www.limburg.nl/…/provinciale-weg…/n273-bebouwde-kom/