Kwartaalrapportage Wonen in Peel en Maas


Dit is alweer de vierde en laatste editie van de kwartaalrapportage Wonen van 2020. Hierin wordt de laatste stand van zaken en belangrijke informatie over ‘wonen’ besproken. We blikken
terug op het afgelopen jaar en geven een doorkijk naar wat we het komende jaar gaan doen.
Ondanks de omstandigheden van het afgelopen jaar zien we ook nu weer een positieve stijgende lijn in het aantal plannen.
In deze editie gaan we in op het gesprek van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit met initiatiefnemers over de kwaliteit van hun bouwplan. Wat doet de adviescommissie precies en wat is er het afgelopen jaar voorbijgekomen?

Om de hele rapportage te kunnen lezen graag klikken op de volgende download

Nadere toelichting kan U worden gegeven middels een mailtje aan kernteamwwz@baarlo.nl.