Stand van zaken dijkversterking Steyl-Maashoek

Heeft u een vraag over de
dijkversterking in Steyl – Maashoek?
Omgevingsmanager Luuk Claessens
beantwoordt uw vraag graag in een
een-op-een gesprek. Op 17 februari,
17 maart en 14 april kunt u tussen 9.00
en 12.00 uur via de website een
spreekuur boeken. Vanwege
de maatregelen i.v.m. corona is er
voorlopig nog geen spreekuur op
locatie. Het kan dus telefonisch of via
Teams of Zoom.


Uw mening telt (nog steeds!)
Het waterschap is benieuwd naar uw
mening rond het dijkversterkingstraject
in Steyl – Maashoek. Daarom deden
we eerder al een oproep om mee te
doen aan onze tevredenheidsmonitor.
Als u zich hiervoor opgeeft, krijgt u van
ons af en toe een e-mail.

Op zoek naar aannemers voor
zelfsluitende kering
Dijkversterking Steyl – Maashoek
bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

Verdere info over dit dijkvak leest U, via een klik op