De aannemer Strabag b.v. start in januari 2021 met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Napoleonsbaan N273.


De aannemer is bekend: Strabag B.V.

De aannemer die de werkzaamheden voor de reconstructie N273 Baarlo gaat uitvoeren is Strabag B.V. Dit is een aannemersbedrijf met een sterke focus op infrastructurele projecten in Zuidoost-Nederland. Er zijn twee vestigingen binnen Nederland; het hoofdkantoor in Herten en een eigen asfaltcentrale in Roermond. Van origine is Strabag afkomstig uit Oostenrijk en met in totaal ca 75.000 medewerkers over de hele wereld, is het één van de grootste bouwbedrijven van Europa.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
Het project omvat werkzaamheden op meerdere
locaties die door Strabag, in opdracht van de
Provincie, worden uitgevoerd. Zo vervangen we de
fietspaden Zuid en Noord en wordt hierbij ook een
infiltratieriolering aangelegd. Ook de rijbaan van de
N273 wordt volledig vervangen. Het definitief trace ziet er als volgt uit. Klik op:

Planning werkzaamheden
Om de bereikbaarheid van uw pand/bedrijf zo goed
mogelijk te waarborgen, voert Strabag de
werkzaamheden gefaseerd uit. De exacte data en
informatie worden tijdig aan u gecommuniceerd.
Uiteraard wordt gezorgd voor een veilige afzetting en
bewegwijzering voor alle verkeersdeelnemers.

Communicatie
Naast deze nieuwsbrief en de projectwebsite van de
N273 Baarlo, heeft ook de aannemer een aantal
communicatiemiddelen ingezet, zoals informatie-avonden, bewonersbrieven, een app., facebookpagina “Baarlo N273″etc.. Lees de nadere toelichting. Wilt u toch liever persoonlijk contact, dan kunt u terecht bij hoofduitvoerder Maikel Ruijs, die dagelijks aanwezig is
bij het project. . Maikel is bereikbaar via: 06 344 736 84 en nl-n273 baarlo@strabag.com (mailto:nl-n273baarlo@strabag.com)


Aansluitende werkzaamheden
gemeente Peel en Maas

In aansluiting op de reconstructie N273 Baarlo start de
gemeente met de aanleg van een nieuwe weg vanuit
Napoleonsbaan Zuid naar de woonwijk Kuukven. Het
ontwerp is samen met de bewoners van de wijk en het dorpsoverleg tot stand gekomen.

Nadere toelichting.

Hierboven staat de informatie op hoofdlijnen. Nadere (detail)informatie volgt hier per onderdeel: Klik hiervoor op download: