Aftrap werkzaamheden gebied Kwistbeek

Aannemer Van Beers is gestart met bouwkundige opnames en het inmeten en uitzetten van werkzaamheden aan de Kwistbeek. Aansluitend vinden bagger- en rooiwerkzaamheden plaats, waarna in het nieuwe jaar de grondwerken en inrichtingswerkzaamheden starten. Het is de bedoeling dat medio 2021 alle werkzaamheden zijn afgerond. Uitgangspunt: minder kans op wateroverlast en een mooi en goed toegankelijk gebied Kwistbeek.

Een intensieve samenwerking tussen inwoners, dorpsoverleggen, bedrijven, belangenorganisaties, gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg staat aan de basis van project gebied Kwistbeek. Wethouder Paul Sanders: “Goed dat de omgeving zo intensief betrokken is. En dat er zo goed is meegedacht.” Resultaat; een gedegen plan voor de toekomst, voordat met de uitvoerende werkzaamheden gestart werd.

Aanpakken wateroverlast en verfraaien omgeving

Het gebied Kwistbeek wordt aangepast om zo wateroverlast te beperken bij stevige buien. Het klimaat verandert en dit vergt aanpassingen aan beken en rivieren. Dit zodat agrariërs hun gronden kunnen blijven gebruiken en straten en woningen minder snel blank staan, kortom om wateroverlast te beperken. Tevens is met de omgeving de handschoen opgepakt om het gebied landelijk te verfraaien en de natuur te versterken, zodat er fijn gerecreëerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in twee plannen – het projectplan Waterwet en het Omgevingsplan – waarin veel aangedragen wensen en aandachtspunten vanuit de omgeving zijn opgenomen. Graag hadden we de start van de werkzaamheden met de betrokkenen in het veld willen vieren, maar helaas is dit niet mogelijk vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus.

Om het hele persbericht te lezen en het filmpje te kunnen zien, klik op http://www.waterschaplimburg.nl/metelkaar en kies onder het menu “Projecten” voor “Gebied Kwistbeek” Vervolgens klikken op “Laatste nieuws””