kwartaalrapportage Wonen, november 2020

Dit is de tweede editie van de kwartaalrapportage Wonen: de stand van zaken ten aanzien van ‘wonen’ en relevante informatie over dit thema. Aanvullend op de kwartaalrapportages organiseren wij ook twee keer per jaar een ‘bijpraatsessie’ met uw raad. In de bijeenkomst van 6 oktober 2020 hebben we deze sessie samen met de woningcorporaties inhoud gegeven. Alhoewel we dit helaas door de omstandigheden niet fysiek maar digitaal hebben gedaan, was er ruimte om het goede gesprek met elkaar te voeren.

In deze editie gaan we dan ook verder in op de samenwerking met de corporaties. Daarnaast is een positieve lijn te herkennen: er komen nieuwe plannen bij en er worden nog steeds volop vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe woningen. Soms stranden of veranderen plannen daardoor kunnen de aantallen per rapportage wijzigen. Met diverse dorpen zijn of gaan we in gesprek over het thema wonen.
Lees verder door op download te drukken

Lees meer achtergrond informatie door te drukken op de volgende download.