Aannemer start met de voorbereidende werkzaamheden van het project Kwistbeek van Stogger in Helden tot de Maas in Baarlo

Het waterschap Limburg deelt mee dat de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het project Kwistbeek -na aanbesteding- is gegund aan aannemer van Beers uit Hoogeloon. Laatstgenoemde is inmiddels met de voorbereidende werkzaamheden gestart. Inmiddels zijn op diverse plekken langs de Kwistbeek informatieborden geplaatst.

De bagger- en rooiwerkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. De grondwerken en inrichtingswerkzaamheden worden begin 2021 uitgevoerd. De oplevering staat gepland medio 2021.

Mochten jullie vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunnen jullie mailen naar de contactpersoon bij de aannemer: Nick Verhoeven (nick@vanbeershoogeloon.nl; 06-34279624, op de foto rechts) of naar de toezichthouder namens het waterschap, Paul Cremers (paul.cremers@sweco.nl); 06-53761767, op de foto links).

Het hele bericht kan worden gelezen door te klikken op de download.