Nieuwsbrief DO Nieuws dd. oktober 2020 over met name eerste resultaten van het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo. Je wordt uitgenodigd om mee de toekomst van Baarlo te bepalen

In het kader van zelfsturing heeft het DO door gesprekken met vertegenwoordigers van verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere specifieke groepen inwoners in kaart gebracht welke behoeftes en wensen er in Baarlo zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2018 vastgelegd in het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Baarlo 2018-2021. Dit plan is terug te vinden op de website van het DO: http://dorpsoverlegbaarlo.nl/.

Lees de eerste resultaten van het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021 in de tweede (uitvoerige) nieuwsbrief, die je hier kunt downloaden.

Ter nadere informatie staat in de balk op de home-pagina van deze website (www.dorpsoverlegbaarlo.nl) het dorpsontwikkelingsplan 2018-2021 aangegeven. Door hierop te klikken kunt U dit plan alsmede de 1e nieuwsbrief downloaden en lezen.