GGD-Limburg-Noord roept op: help mee met coronabestrijding

“Houd je aan de maatregelen. Ben je toch besmet, volg dan de adviezen van de GGD en informeer zelf je contacten.”

Testen en bron- en contactonderzoek is van groot belang in de bestrijding van het coronavirus. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen in Noord- en Midden Limburg snel. Deze ontwikkelingen maakt, dat we het testen en traceren nog efficiënter moeten doen, zodat we bij iedereen die besmet is bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Daarom gaat GGD Limburg-Noord over op risico-gestuurd bron- en contactonderzoek (bco). Daarnaast wordt de testcapaciteit in Venlo uitgebreid van 500 naar 800 testen per dag.

GGD Limburg-Noord wil zo snel mogelijk een besmet persoon en de mensen waarmee hij of zij in contact is geweest, identificeren en informeren. Met het aantal testen en besmettingspercentage vraagt dat de komende tijd meer capaciteit dan verwacht. “De cijfers in onze regio laten een verontrustende trend zien”, zegt Jaap Wijnands. Hij is als teamleider van Infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor de bron- en contactonderzoeken. “We zijn volgens plan opgeschaald om 18 bco’s per dag te starten, maar we hebben nu al rond de 30 nieuwe besmettingen per dag waarbij allemaal bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. Door de samenwerking met het ervaren belteam van Munckhof Business Travel hebben we deze toename kunnen opvangen. Nu het aantal besmettingen echter blijft stijgen vragen we besmette inwoners, waar dat mogelijk is, om zelf hun contacten te informeren.”