Herinrichting Kwistbeek Projectplan Waterwet en omgevingsplan liggen ter inzage van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ivm beroepsprocedure

Het projectplan waterwet is op 7 juli 2020 door het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg vastgesteld.

Het omgevingsplan Kwistbeek is op 23 juni 2020 door de gemeenteraad van Peel en Maas definitief vastgesteld.

Waterschap en gemeente leggen gezamenlijk en tegelijk vanaf 14 juli 2020 tot en met 24 augustus 2020 de definitief vastgestelde plannen ter inzage.

U kunt tot en met 24 augustus 2020 beroep instellen. Op welke wijze U dat kunt doen, kunt U lezen door de volgende bijlage in te zien c.q. te downloaden.

Officiële stukken die ter inzage liggen van 14 juli tot en met 24 augustus op documentenkwistbeek.

Toegevoegde bestanden:
20200515_projectplan kwistbeek_kwistbeek_rev00_definitief.pdf
Bijlage 01 A.pdf
Bijlage 01 B.pdf
Bijlage 01 C.pdf
Bijlage 01 D.pdf
Bijlage 01 E.pdf
Bijlage 01 F.pdf
Bijlage 01 G.pdf
Bijlage 01 H.pdf
Bijlage 01 I.pdf
Bijlage 01 J.pdf
Bijlage 01 K.pdf
Bijlage 01 L.pdf
bijlage 2 hydrologische onderbouwing EVT AANPASSEN.pdf
Bijlage 3 schetsontwerp Omnibus Baarlo.jpg
Bijlage 5_20181220 435332 HO herinrichting Kwistbeek.pdf
Bijlage 6_20190115 435332 BO herinrichting Kwistelbeek.pdf
Bijlage 7 Onderzoek kabels en leidingen.pdf
Bijlage 8_20191014 18P165 VO CE Kwistbeek.pdf
bijlage 9 20200110 – 435332 – Memo m.e.r.-beoordeling Kwistbeek.pdf
Bijlage 10_20190301 435332 Natuurtoets Kwistbeek.pdf
Bijlage 11_20190626 435332 Kwistbeek nader onderzoek Grote Gele Kwikstaart.pdf
Bijlage 12 200131-435332-rap-Kwistbeek-dep-rev01.pdf
Bijlage 13_Planvoorstel de Baendj 25-11-2019.pdf
Bijlage 14_Maatregelen gemeente Peel en Maas.pdf

Bekijk de gewijzigde map hier

Toegevoegde bestanden:
Herinrichting Kwistbeek leggerwijziging.pdf
2020-Z407-L_1.def.pdf
2020-Z407-L_2.pdf
2020-Z407-L_3.pdf
2020-Z407-L_4.pdf

Bekijk de gewijzigde map hier

Klik voor meer informatie op de nieuwsbrief juli 2020