Met de reconstructie van de Napoleonsbaan inclusief linksaffer wordt volgens de huidige planning daadwerkelijk gestart in het 1e kwartaal van 2021. Daarna volgt door de gemeente de ontsluiting van Kuukven en de verbinding de Voort naar de Meeren

Reconstructie Napoleonsbaan Baarlo

De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de N273 in de bebouwde kom van Baarlo herinrichten.

Op de N273 is, tussen de 2 komgrenzen van de gemeente Baarlo in, groot onderhoud nodig voor delen van de weg. De Napoleonsbaan, zoals de N273 wordt genoemd, stamt nog uit de tijd van Napoleon en de weg is vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg een stuk hoger ten opzichte van de woningen, waardoor er regelmatig wateroverlast is door afwatering.

Ondertekening overeenkomst

Op woensdag 17 juni ondertekenden wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas en gedeputeerde Hubert Mackus van Provincie Limburg een realisatieovereenkomst voor de reconstructie van de N273 Baarlo. In deze overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en de Provincie hebben gemaakt over de planvoorbereiding, realisatie, aanbesteding, financiële afwikkeling en het beheer en onderhoud van de N273. De ondertekening is nodig om de aanbestedingsfase te kunnen starten.

planning Aanbestedingsfase en gunningsfase juni – september 2020

Voorbereiding aannemer 4e kwartaal 2020

Start uitvoering (afhankelijk van eventuele procedures) Einde 1e kwartaal 2021

Daarna legt de gemeente Peel en Maas de ontsluiting van Kuukven aan en creëert een loop- en fietsverbinding van de Voort (Museum vliegtuigen PS Aero)naar de Meeren (sportcomplex)

Lees het hele bericht door te klikken op http://reconstructie N273 baarlo

Door te klikken en vervolgens de tekening te vergroten op/van het definitief ontwerp n273 baarlo ziet u hoe de weg er precies komt uit te zien. http://definitief ontwerp n273 baarlo

Het projectoverzicht n273 Baarlo laat het project in grote lijnen zien. Klik hier.