Stand van zaken per mei 2020 van het project Kwistbeek (verhelpen wateroverlast Soeterbeek en Pratwinkel en versterking ontwikkeling natuur en recreatie) en dijkversterkingsprojecten Baarlo – Hout-Blerick

Gebied Kwistbeek.

zie bijgaande nieuwsbrief Gebied Kwistbeek dd. mei 2020 over de onderwerpen communicatie in coronatijd; ingediende zienswijzen; verbindingsdocument schetst gezamenlijk traject en enquête over functioneren werkgroepen tot nu toe. Nadere toelichting staat op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar. Kies onder het menu “Projecten” voor “Gebied Kwistbeek”

Het projectplan Waterwet wordt door het bestuur van het waterschap limburg vastgesteld op 9 juni 2020.

Het omgevingsplan Kwistbeek -raadsvoorstel staat hieronder- wordt besproken in de commissievergadering op 26 mei 2020 en vastgesteld door de gemeenteraad van Peel en Maas vastgesteld op 23 juni 2020.

Na vaststelling van deze plannen gaat er een bezwarentermijn van zes weken lopen.

Dijkversterkingsprojecten Baarlo – Hout-Blerick (dijkaanleg, dijkverhoging en dijkverlegging)

zie bijgaande nieuwsbrief Dijkversterkingsprojecten van het waterschap onderdeel stand van zaken dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick