Extra nieuwsbrief Gebied Kwistbeek april 2020. Stukken liggen tot 17 april 2020 ter inzage (mogelijkheid tot indienen zienswijze ook tot 17 april 2020)

Om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan, is de informatieavond op 2 april 2020 afgelast. Graag hadden we de mogelijkheid van een inloopavond aangeboden om de officiële documenten van Gebied Kwistbeek te bekijken, eventuele vragen te stellen en om uit te leggen hoe een eventuele zienswijze ingediend kan worden. De verdere tekst van de extra nieuwsbrief Gebied Kwistbeek april 2020 staat onder aan de pagina.

Op de site van het waterschap (te bereiken via www.waterschaplimburg.nl/metelkaar– vervolgens klikken op gebied kwistbeek – de onderdelen laatste nieuws en documenten gebied Kwistbeek). Onder deze onderdelen staat nadere info w.o. verbindingsdocument en vragen en antwoorden over het Ontwerp Projectplan Waterwet Herinrichting Kwistbeek en het Ontwerp Omgevingsplan Kwistbeek.

De vragen zijn als volgt ingedeeld

  • 1.Vragen over Gebied A (van Stogger tot aan de Midden Peelweg
  • 2.Vragen over Gebied B (van de Midden Peelweg tot aan de Bong) –
  • 3.Vragen over Gebied C (van de Bong tot aan de dijk in Baarlo) –
  • 4.Gebiedsoverstijgende vragen –
  • 5.Vragen over het proces
  • 6.Vragen over de terinzageperiode (van 6 maart tot en met 16 april 2020) – Hoe zienswijze indienen. Hoe bezwaar maken.
  • 7.Vragen over de uitvoeringsfase en de toekomst
De volledige tekst van de Extra nieuwsbiref Gebied Kwistbeek april 2020 luidt als volgt:
Om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan, is de informatieavond op 2 april 2020 afgelast. Graag hadden we de mogelijkheid van een inloopavond aangeboden om de officiële documenten van Gebied Kwistbeek te bekijken, eventuele vragen te stellen en om uit te leggen hoe een eventuele zienswijze ingediend kan worden.
De terinzagetermijn kunnen wij niet verlengen of uitstellen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om iedereen toch zo goed mogelijk te  informeren. Bijvoorbeeld door deze extra nieuwsbrief, met hieronder verwijzingen naar extra filmpjes en documenten. Met een drone hebben we de loop van de beek in beeld gebracht. Ook is een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden gemaakt. Deze en de andere documenten in deze nieuwsbrief, zijn via het platform Met Elkaar (via www.waterschaplimburg.nl/metelkaar) terug te vinden.
 
Het Ontwerp Projectplan Waterwet Herinrichting Kwistbeek en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zijn digitaal te bekijken, zoals gebruikelijk in dit soort trajecten. Het is een plan met veel bijlagen. Daarom wijst Anouk Dewitte, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg, in een filmpje op de belangrijkste onderdelen van het plan en licht ze een aantal voorgenomen maatregelen toe.
 
Aanvullend is er ook een verbindingsdocument in de maak dat beschrijft welk proces inwoners, ondernemers, het waterschap en de gemeente samen hebben doorlopen. Het afgelegde traject, de afwegingen, uitkomsten van onderzoeken en de gemaakte keuzes zijn daarin te vinden. In de eerste week van april zetten we dit document op het platform Met Elkaar.
 
Vind je het online bekijken van documenten lastig? Schroom dan niet om hulp te vragen! In deze bijzondere tijd moeten we elkaar helpen. Heb je nog vragen neem gerust telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail.
 
Voor het Ontwerp Projectplan: Anouk Dewitte, a.dewitte@waterschaplimburg.nl, 06 1120 1595.
Voor het Ontwerp Omgevingsplan: René Kees, rene.kees@peelenmaas.nl, 06 4221 8450.