Verzoek om foto-s van bezoek de Koning op 21 februari 2020 te delen

Het bezoek van de Koning op 21 februari 2020 aan de Engelbewaarder is voor Baarlo en in het bijzonder de Engelbewaarder zelf een prachtige promotie geworden dank zij de inzet en verdienste van de vele vrijwilligers. We willen dat vastleggen en hiervan regelmatig foto-s zetten op de website van de dorpsontmoeting en de website van de Engelbewaarder. Wij vragen aan degenen, die foto-s hebben gemaakt van de Koning met op de achtergrond het MFC om die te delen met de Engelbewaarder. Graag mailen naar baarlo@dorpsontmoeting.nl bij voorkeur via we-transfer. Bij voorbaat dank. Team de Engelbewaarder.