Omgevingsplan de Kwistbeek ligt tot en met 16 april 2020 ter inzage. Tot en met 16 april 2020 kan er een zienswijze worden ingediend. Inloopavond op 2 april 2020 gaat niet door. Bij vragen kunt u bellen met de gemeente (mevr Duijf) of waterschap (mevr. Dewitte)

Omgevingsplan Kwistbeek ligt tot en met 16 april 2020 ter inzage. Niet doorgaan van inloopavond op 2 april 2020. Tot en met 16 april 2020 kan er een zienswijze worden ingediend.

De gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg volgen de adviezen van het RIVM op om de verspreiding van het coronavirus te beperken en overbelasting in de zorg te voorkomen. Daarom gaat de inloopavond op donderdag 2 april 2020 bij MFC Kerkeböske in Helden niet door.

Graag hadden we de mogelijkheid van een inloopavond aangeboden om de officiële documenten van Gebied Kwistbeek te bekijken, eventuele vragen te beantwoorden en om uit te leggen hoe een eventuele zienswijze ingediend kan worden. Helaas moeten we deze bijeenkomst vanwege de omstandigheden annuleren. (Bij vragen kunt U rechtstreeks contact opnemen met mevr. C. Duijf) Zoals eerder aangegeven zijn het Ontwerp Projectplan Waterwet Herinrichting Kwistbeek, het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger en het Ontwerp Omgevingsplan Kwistbeek digitaal in te zien. Deze documenten zijn te bekijken op: https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/gebied+kwistbeek/documentenkwistbeek

Via bovenstaande link is ook een overzicht te downloaden met antwoorden op de meest voorkomende vragen. Vóór 2 april wordt een filmpje op dit platform gezet waarin het Ontwerp Projectplan Waterwet wordt toegelicht.       

Ook zijn de documenten hier te vinden:

– Het projectplan op de website Officiële bekendmakingen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-2301.html

– Het omgevingsplan op de website Ruimtelijke Plannen. https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1894.BPL0223-ON01/r_NL.IMRO.1894.BPL0223-ON01.html

Beide plannen liggen van 6 maart tot en met 16 april 2020 ter inzage. Zienswijzen kunnen per post worden ingediend. Lukt dat niet of heeft u vragen? Neem dan contact op met:

– Voor het Ontwerp Projectplan: Anouk Dewitte, a.dewitte@waterschaplimburg.nl, 06-11201595,

– Voor het Ontwerp Omgevingsplan: René Kees, rene.kees@peelenmaas.nl, 06-42218450.

We hopen op uw begrip!