Stand van zaken projecten dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick maart 2020

Dijktraject Baarlo.

Na het besluit van de minister over de dijkverlegging, in november 2019, zijn gebiedsbijeenkomsten gehouden voor de Hummerenweg en omgeving, voor het buitendijkse gebied van Baarlo-Hout-Blerick en voor het gebied Laerbroeck. Tijdens deze bijeenkomsten is het besluit van de minister toegelicht, evenals het advies van de Stuurgroep HWBP, die in december bij elkaar is gekomen.

Voor Baarlo-Noord stond een gebiedsbijeenkomst nog in de planning. Door de maatregelen in verband met het corona-virus moeten we een gebiedsbijeenkomst helaas nog even uitstellen. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dijktraject Hout-Blerick.

Op 3 maart 2020 is samen met de bewoners van de Voortweg, Molenkampweg en Bercktweg een ontwerpatelier gehouden. In dat atelier zijn de voor en nadelen van verschillende alternatieven besproken voor de ligging van de nieuwe dijk nabij de Molenkampweg/Voortweg. Het waterschap zal op basis hiervan werken aan een voorstel voor de ligging van de nieuwe dijk.