Omgevingsplan de Kwistbeek ter inzage van 6 maart tot 17 april 2020 (inloopavond op 2 april 2020 gaat niet door)

De officiële stukken Kwistbeek liggen vanaf 6 maart 2020 ter inzage.         

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg heeft ingestemd met het Ontwerp Projectplan Waterwet en stelt daarmee ook het geraamde budget voor de maatregelen beschikbaar.

Het college van Peel en Maas heeft ingestemd met het Ontwerp Omgevingsplan Kwistbeek.

Vanaf 6 maart 2020 liggen beide ontwerp plannen ter inzage. Hieronder staan de links naar beide plannen, om ze in te zien.

Op donderdag 2 april 2020 is gepland van 17 tot 20 uur een inloopbijeenkomst waarin vragen nog beantwoord kunnen worden en waar tevens de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Multifunctioneel Centrum Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. (In verband met het coronavirus komt deze bijeenkomst te vervallen) U kunt nu voor informatie rechtstreeks contact opnemen met de gemeente (Mevr. Carla Duijf)

Link naar Ontwerp Projectplan Waterwet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-2301.html

Link naar Ontwerp Omgevingsplan Kwistbeek: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (plannen zoeken–> plannaam of –nummer-> zoek op “Kwistbeek”)

Beide plannen liggen vanaf 6 maart tot en met 16 april ter inzage

Met vriendelijke groet,

Anouk Dewitte en Carla Duijf

Projectleiders gebiedsproces Kwistbeek

Ter nadere toelichting:

Op 13 februari 2020 is aan de werkgroepen A, B en C het vervolgproces gepresenteerd. Voor de belanghebbenden, die via een nieuwsbrief op 6 maart a.s. worden geïnformeerd, zijn de volgende data van belang, t.w.
6 maart – 17 april 2020: inzage in het ontwerp omgevingsplan Kwistbeek met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 17 april 2020 bij de gemeente of waterschap Limburg. Nadere informatie kunt U verkrijgen door contact op te nemen met de gemeente (mevr. Carla Duijf)
20 april – 5 mei verwerken zienswijzen
23 juni 2020 vaststellen omgevingsplan door de gemeenteraad
4 juni – 16 juli 2020 bezwarentermijn
De veranderingen die een gevolg zijn van de nieuwe omgevingswet worden ter inzage gelegd.
Het schetsontwerp kunt U hier downloaden door te klikken op Plankaart Kwistbeek 24 januari 2020