Fietsen langs het voetbalveld van Baarlo

Vanuit het Kuukven, rechtsaf bij de schutterij, rechtdoor langs de voetbalvelden en parallel aan De Meeren naar de hoofdingang van voetbalvereniging VV Baarlo. Dat is de route die het nog te realiseren fietspad gaat volgen. De definitieve plannen werden dinsdag 3 maart gepresenteerd bij de voetbalclub.

Dorpsoverleg Baarlo en voetbalvereniging VV Baarlo organiseerden samen met gemeente Peel en Maas, die de fietsroute gaat realiseren, de inloopavond. Daar werden de definitieve tekeningen gepresenteerd. Het pad was een wens van het dorp, werd opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021 van het dorpsoverleg en mede opgepakt door de voetbalclub. De gemeente had 250.000 euro voor het plan gereserveerd.

Minder fietsers over drukke Bong

Het nieuwe fietspad moet ervoor zorgen dat er minder fietsers over de drukke straat de Bong rijden en een veiligere route kan worden gevolgd naar de voetbalclub. “Dat is, zeker voor de jongere leden van de voetbalclub, een goede ontwikkeling”, liet VV Baarlo-voorzitter Jules Dorssers vorig jaar aan HALLO weten.

In juni werden de eerste plannen en ideeën al besproken tijdens een inloopavond. Sindsdien werden de plannen verder uitgewerkt. Vanuit de Napoleonsbaan kunnen fietsers straks via een verharde weg, dat nu nog grindpad is, via Heierhof naar Kuukven toe. Het fietspad gaat bij het schuttershuis van de lokale schutterij rechtsaf een stuk bebost gebied in, langs de schietvereniging en richting de voetbalvelden van VV Baarlo.

Achter ballenvangnet

Het fietspad loopt langs de achterste velden (velden 3 en 4), achter het ballenvangnet, in de richting van de weg De Meeren. De route gaat vervolgens, parallel aan De Meeren, langs veld 3 en het hoofdveld, over de onverharde parkeerplaats, naar de hoofdweg van de voetbalclub.

De slagboom bij de hoofdingang verdwijnt en er worden aan het begin en eind van de fietspaden ronde fietspad-verkeersborden geplaatst. Daarnaast moeten op de route snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd, verdwijnen enkele bomen en wordt enkele meters hekwerk rondom de voetbalclub verwijderd om plaats te maken.

Reconstructie De nieuwe fietsroute is een plan dat in het verlengde ligt van de reconstructie van de Napoleonsbaan, een plan van de provincie dat naar verwachting vanaf het najaar uitgevoerd gaat worden. De Napoleonsbaan krijgt ter hoogte van De Voort een nieuwe oversteekplaats met middengeleider, zodat voetgangers en fietsers er in twee keer kunnen oversteken. De fietsers kunnen dan via het bestaande grindpad, dat door de gemeente verhard gaat worden en slechts gedeeltelijk voor auto’s toegankelijk gaat zijn, hun weg richting Kuukven over het nieuwe fietspad

vervolgen. Gemeente Peel en Maas hoopt dit najaar, als de provincie haar werkzaamheden start, het fietspad aan te kunnen gaan leggen.

Tekst: Kim Jacobs