Raad heeft krediet Kwistbeek beschikbaar gesteld. Beschikking hierover kan pas na vaststelling omgevingsplan zie planning

Op 11.12.2019 hebben ruim 100 geïnteresseerden de inloopavond bezocht.Centraal stond het schetsontwerp van Gebied Kwistbeek.  lees verder door te klikken op Ruim 100 geïnteresseerden bezochten op woensdag 11 december de inloopavond 

en klik voor het schetsontwerp op 20191209 Kwistbeek plankaart

Op 21.1.2020 heeft de gemeenteraad besloten 1.647.775,0o beschikbaar te stellen voor maatregelen in het gebied Kwistbeek.

De maatregelen mogen pas worden uitgevoerd als het Omgevingsplan Kwistbeek door de gemeenteraad is vastgesteld.

6 maart – 17 april 2020 inzage in het ontwerp omgevingsplan Kwistbeek met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 17 april 2020 bij de gemeente

2 april 2020 van 17.00-20.00 uur in het Kerkeboske in Helden inloopavond

20 april – 5 mei verwerken zienswijzen

23 juni 2020 vaststellen omgevingsplan door de gemeenteraad

4 juni – 16 juli 2020 bezwarentermijn.

Nadere informatie kunt U lezen door te klikken op

kredietvoorstel kwistbeek

getekend kredietbesluit Kwistbeek

of via het typen van de volgende links:

1.https://www.peelenmaas.eu/home/raadsvergadering_45137/agendapunt/kredietvoor-stel-plan-kwistbeek-2020-002_28873.h

2. www.waterschaplimburg.nl/metelkaar en vervolgens project Kwistbeek.