svz project Kwistbeek zie het schetsontwerp en lees verslagen van overleg met betrokkenen dd. 27.11.2019 en de inloopavond 11.12.2019

Het project Kwistbeek is op 27.11.2019 besproken met de leden van de werkgroepen A,B en C. Klik hier om het besprokene te lezen. Verslag bijeenkomst werkgroepen Gebied Kwistbeek 27-11-19 DEF

Op 11.12.2019 is het schetsontwerp van het gebied Kwistbeek op een inloopavond gepresenteerd. Klik hier 20191209 Kwistbeek plankaart Ruim 100 geïnteresseerden bezochten op woensdag 11 december de inloopavond, georganiseerd door Waterschap Limburg en gemeente Peel en Maas. Centraal stond het schetsontwerp van Gebied Kwistbeek. Lees verder door te klikken op Ruim 100 geïnteresseerden bezochten op woensdag 11 december de inloopavond  en de nieuwsbrief december 2019 nieuwsbrief gebied kwistbeek december 2019.

Formele traject start in begin 2020 door vaststelling Omgevingsplan en Projectplan Water.

Voordat er werkzaamheden kunnen plaatsvinden, moeten de plannen eerst goedgekeurd worden door het college van gemeente Peel en Maas (de raad stelt het later vast) en het bestuur van Waterschap Limburg. Het betreft het ontwerp Omgevingsplan en het Ontwerp Projectplan Waterwet. Beiden documenten worden in het voorjaar van 2020 openbaar gemaakt en ter inzage gelegd.

De verdere planning vindt U hier terug door te klikken op proces planning gebied kwistbeek

Verdere info staat op www.metelkaar.waterschaplimburg.nl