svz en ontwikkelingen dijkversterkingsprojecten Hummerenweg, buitengebied en Baarlo-Noord december 2019

De dijkversterking bestaat voor Baarlo globaal uit drie projecten t.w. Hummerenweg, Buitendijks incl. coupure en Baarlo-Noord.

Hummerenweg

Op 9 december 2019 is een informatieavond gehouden over de Hummerenweg (de presentatie kunt lezen door te klikken op presentatie_gebiedsbijeenkomst_hummerenweg_09-12-2019

Buitendijks incl. coupure.

en op 11 december 2019 is een inloopavond gehouden over het onderdeel buitengebied incl. coupure.

Het besprokene op 9 en 11 december 2019 is vastgelegd in bijgaande nieuwsbrief dijkversterkingen dd. december 2019 van het waterschap. Deze nieuwsbrief kunt U lezen door te klikken op nieuwsbrief dijkversterkingen december 2019 Baarlo svz Hummerenweg en buitendijks

Baarlo-Noord

In januari 2020 wordt een avond gepland om te praten over het gebied Baarlo-Noord (globaal aangeduid als het gebied gelegen vanaf Bokshout langs de Maas tot net achter het kasteel de Berckt en Napoleonsbaan-Noord)

Het koersdocument laagterras Baarlo.

Op beide avonden is door de gemeente aandacht gevraagd voor Het koersdocument laagterras Baarlo. Hierin wordt een nieuw perspectief geboden voor leven met de rivier. Het document is bedoeld als een uitnodiging aan bewoners, bedrijven en gebruikers van het laagterras om mee te deken en ideeën te ontwikkelen. Om dit document te lezen dient U te klikken op koersdoc_gemeente_peel_en_maas_gebiedsbijeenkomst_hummerenweg_09-12-2019

Het komende halfjaar wordt in overleg met de bewoners van het gebied verder gesproken over de gebiedsontwikkeling van het laag terras alsmede over het voorkeursalternatief.