Indeling projectgebieden dijkversterking Baarlo 9 en 11 december 2019 in het kerkzaaltje. bijeenkomst 18 december 2019 gaat niet door

Naar aanleiding van vragen wordt u hierbij geïnformeerd over de indeling van de drie projectgebieden in Baarlo, t.w.
a. Hummerenweg. Vanaf de aanwezige dijk naast de weg Roffaert tot aan de kaasboer (kruispunt wegen Ooyen-Hummerenweg) en vervolgens richting hoge grond nabij de laatste bebouwing aan de Horsten.
b. Buitendijks: dat is het gebied tussen de bestaande dijk en de Maas incl. coupure. (o.a. de weg Vergelt, aan de Hogendries, de Heuvel, Roffart, Ooyen en Ondersteweg) Tasselaar hoort daar niet bij; dat is binnendijks.
c. Baarlo-Noord: dit is het gebied vanaf de weg Bokshout naar het noorden, tot voorbij kasteel de Berckt naar de Napoleonsbaan.

Voor meer informatie klik op:

Indeling en inloopavonden dijkversterkingsprojecten Baarlo 9 en 11 december 2019