Bezoek Informatieavond gebied Kwistbeek en inloopavonden dijkversterkingsprojecten Baarlo op resp. 9 en 11 december 2019

Informatieavond gebied Kwistbeek (11 december 2019).

Je bent van harte welkom op een inloopavond op woensdag 11 december bij Restaurant Café Zaal Unitas, Wilhelminastraat 11a in Baarlo. Je kunt op elk gewenst moment tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen.

De afgelopen maanden zijn enthousiaste inwoners met gemeente Peel en Maas, een adviesbureau en aan de slag gegaan met allerhande ideeën voor de inrichting van Gebied Kwistbeek.

Graag laten we zien waar we op dit moment staan en gaan we hierover met jou en andere geïnteresseerden in gesprek.

Tijdens deze avond presenteren we het schetsontwerp van Gebied Kwistbeek. Je kunt al je vragen stellen aan de medewerkers van het project.

Aanmelden voor de inloopavond hoeft niet. We zien je graag op woensdag 11 december!

PS: Op woensdagavond 11 december is er van 19.00-21.00 uur ook een inloopavond voor het HWBP (dijkversterkingsprojecten Hummerenweg en buitendijks incl coupure)  in de kerk (zij-ingang) te Baarlo.

 

Inloopavonden dijkversterkingsprojecten Baarlo (9 en 11 december 2019)

Deelgebied Hummerenweg: maandag 9 december van 19.00 – 21.00 uur, Parochiekerk H.Petrus, Marktplein 1 in Baarlo (zij-ingang kerk)

Buitendijks gebied, inclusief de omgeving van de Coupure, woensdag 11 december 19.00-21.00 uur, Parochiekerk H.Petrus, Marktplein 1 Baarlo (zij-ingang kerk)

Voor verdere informatie klik op Persbericht Informatieavonden gebied Kwistbeek en dijkversterkingsprojecten Baarlo