presentatie schetsontwerp van Gebied Kwistbeek op 11.11.2019 in zaal Unitas.

Wat is de bedoeling van de inloopavond?

Tijdens deze avond presenteren we het schetsontwerp van Gebied Kwistbeek. Je kunt al je vragen stellen aan de medewerkers van het project. Inwoners die in werkgroepen hebben meegedacht, vertellen graag over de discussies en afwegingen die aan het schetsontwerp vooraf gingen. Hierna gaat het schetsplan in de formele procedure. De raad van de gemeente Peel en Maas stelt het schetsplan als structuurvisie vast. De gemeenteraad en het waterschap stellen de financiële middelen beschikbaar.

Voor verdere informatie klik op uitnodiging gebied kwistbeek dd. 11.12.2019 van 17.00-20.00 uur in zaal Unitas