Bijeenkomst over stand van zaken deelgebied Hummerenweg en Buitendijksgebied incl. Coupure op resp. 9 en 11 december 2019.

De komende periode organiseren we diverse bijeenkomsten over de dijkversterking en systeemmaatregel in Baarlo-Hout-Blerick om iedereen te informeren en te spreken over de volgende onderwerpen:

– het alternatief dat bestuurlijk is voorgelegd voor de dijkversterking;

– het besluit van de minister IenM over de dijkverlegging in Hout-Blerick en het proces in de komende periode;

– de tracés voor de Kwistbeek en de kwelgeulen buitendijks.

-koersdocument laagterras Langs de rivier de Maas.

Het gebied Baarlo-Hout-Blerick is groot. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven willen we per deelgebied een aparte bijeenkomst houden.

Deze vinden als volgt plaats:

– Deelgebied Hummerenweg: maandag 9 december van 19.00 – 21.00 uur, Parochiekerk H.Petrus, Marktplein 1 in Baarlo

– Buitendijks gebied, inclusief de omgeving van de Coupure, woensdag 11 december 19.00-21.00 uur, Parochiekerk H.Petrus, Marktplein 1 Baarlo

– Baarlo-Noord en Hout-Blerick: Waterschap Limburg informeert alle belanghebbenden in Baarlo-Noord en Hout-Blerick zo snel als mogelijk na het besluit van de minister door middel van een emailbericht en een speciale nieuwsbrief . Daarna vinden ook voor Baarlo-Noord en Hout-Blerick bijeenkomsten plaats.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Jaap Spaans, omgevingsmanager waterschap Limburg (jsp@kragten.nl) en Luc van Doesum van de gemeente Peel en Maas (Luc.van.Doesum@peelenmaas.nl).

Voor nadere informatie klik op

a.  nieuwsbrief waterschap november 2019 dijkversterkingen besluit minister

b. november 2019 persbericht Minister Van Nieuwenhuizen volgt advies van de regio – Besluit systeemmaatregelen brengt duidelijkheid in Arcen, Baarlo – Hout-Blerick en Well.

c. uitnodiging bijeenkomsten dijkversterking Baarlo – Hout Blerick

d. folder koersdocument laagterras Baarlo, nieuw perspectief voor leven met de rivier

(De folder is te verkrijgen in de Engelbewaarder)