opening dagbesteding Ter Borcht op 1.10.2019

Op dinsdag 1 oktober is Dagbesteding Ter Borcht in Baarlo officieel geopend en is een feestelijke toost uitgebracht op dit samenwerkingsproject vanuit het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021.

Dagbesteding Ter Borcht, gevestigd in het gelijknamige zorgcentrum aan de Zuivelstraat 5, is bedoeld voor ouderen met dementie uit Baarlo en omgeving die nog zelfstandig wonen. Zij kunnen er terecht op maandag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. Afhankelijk van de behoefte kan het aantal dagen worden uitgebreid.

Bij dagbesteding wordt het nuttige met het aangename verenigd. Er is geen vast dagprogramma; de begeleiders kijken wat de deelnemers leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn. Dat kan iets creatiefs zijn, maar ook een muziekactiviteit, een spel met de braintrainer, iets opzoeken op internet of naar de bieb wandelen. Tussen de middag wordt er gekookt en iedereen die wil, kan meehelpen met de voorbereidingen. Het gaat erom dat mensen een ontspannen, zorgeloze dag hebben.

Deelnemen aan dagbesteding biedt ouderen de mogelijkheid weer onder de mensen te komen en de mantelzorger een stukje zorg uit handen de nemen. Het draagt er ook aan bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Voor dagbesteding is een indicatie nodig vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voor meer informatie kan men terecht bij:
Dagbesteding Ter Borcht, Zuivelstraat 5 Baarlo, ingang ’t Paedje
Telefoon: 06 83 20 27 15.
Email: terborcht.dagbesteding@dezorggroep.nl