Baarlose Burendag 28 september 2019

Zaterdag 28 september 2019 staat in het teken van de landelijke Burendag. Ook in Baarlo wordt hier die middag aandacht aan besteed. In en nabij MFC De Engelbewaarder (Tiendvrij 18) vinden dan van 14:00 tot 17:00 uur enkele activiteiten plaats. Het motto van de Baarlose Burendag is “ontmoeten en elkaar leren kennen”.

In het bijzonder worden mensen van buitenlandse afkomst zoals statushouders en (Poolse) arbeidsmigranten welkom geheten en de organisatie hoopt dat ze dan samen met hun naaste buren komen. Ook overige nieuwkomers in Baarlo zijn op deze Burendag van harte welkom. Verder zijn de buren van De Engelbewaarder ook speciaal uitgenodigd.

De aanwezigen kunnen het volgende verwachten op deze middag: kleine eethapjes met gerechten uit de diverse landen, een dansactiviteit, (oud) Hollandse spelen, enkele Baarlose (sport)verenigingen zullen zich presenteren en natuurlijk is er ook een springkussen voor de kinderen.

Deze activiteiten worden samen met buurtbewoners, statushouders en nieuwkomers georganiseerd.