Bezoek open huis dagbesteding in Ter Borcht op 28.9.2019 van 14.00-17.00 uur

Op verzoek van diverse partners, actief in Baarlo op de terreinen welzijn en zorg gaat zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo op 1 oktober 2019 starten met “Dagbesteding Ter Borcht”. Dit is een samenwerkingsproject vanuit het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021.

Deze dagbesteding is bedoeld voor kwetsbare ouderen (focus op dementie) met een WMO of WLZ indicatie, die in en rond Baarlo wonen. De Dagbesteding Ter Borcht biedt hen de mogelijkheid om onder de mensen te komen en eventueel thuis een stukje zorg uit handen te nemen. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de Dorpsontmoeting (Open Inloop), praktijkondersteuner Cohesie, hulp bij dementie, thuiszorg De Zorggroep, de KBO, Kernteam wonen, welzijn en zorg Baarlo, gemeente Peel en Maas en collega’s van Ter Borcht. Op deze wijze wordt gewerkt aan een sluitende zorgketen voor dementie in Baarlo. Nadere informatie kunt U lezen door te klikken op:

flyer open huis dagbesteding Ter Borcht op 28.9.2019