Minister bezocht Baarlo op 11.7.2019 alvorens een besluit te nemen over projecten dijkversterking, dijkverlegging en dijkaanleg

Werkbezoek op 11.7.2019 van Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei                                          
De mensen in de regio wachten op duidelijkheid.

Op donderdag 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op uitnodiging van de regio een werkbezoek aan de Limburgse Noordelijke Maasvallei. De minister bezocht verschillende plekken in de regio en ging in gesprek met betrokkenen uit het gebied, ter voorbereiding op het voorgenomen besluit dijkverleggingen, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor verdere info lees het hele persbericht en klik op 190711 Persbericht Ministerbezoek 11 juli 2019

Zie ook de nieuwsbrief van het waterschap die geheel gewijd is aan het bezoek van de minister door te klikken op https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/nieuwsbrieven/

Het regionale voorstel voor de dijkverlegging en verdere achtergrond informatie is ook op de site te vinden: https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/informatie/

Het verslag van de omgevingswerkgroep van 3 juli 2019 inclusief presentatie kunt U lezen door te klikken op   Verslag omgevingswerkgroep Baarlo -Hout-Blerick_03-07-2019  en presentatie_omgevingswerkgroep_baarlo_-_hout-blerick_3_juli_2019                                                           Voor informatie over verslagen etc. van de omgevingswerkgroep gehouden voor 1.4.2019 wordt verwezen naar www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking Baarlo-Hout-Blerick onder Downloads en Documenten.

U kunt kennis nemen van de stand van zaken van de diverse onderdelen per juni 2019 door te klikken op Voorgang projecten hoogwaterbescherming Baarlo juni 2019

Wij hopen dat de minister nog dit jaar een besluit neemt over de eventuele dijkverlegging in Baarlo-Hout-Blerick.

Op 22.4.2019 heeft het dorpsoverleg Baarlo aan het waterschap Limburg laten weten dat zij blijft vasthouden aan een integrale aanpak van alle te verrichten werkzaamheden in het kader van de dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick. Lees de betreffende brieven door te klikken op brief over voortzetten integrale aanpakdijkversterkingsprojecten Baarlo…

Het antwoord van het waterschap staat in deze brief is te lezen via klikken op Antwoord van Waterschap

Nadere informatie kunt U verkrijgen door een afspraak te maken met Jaap Spaans of Luc van Doesum via een mailtje aan jsp@kragten.nl of bij diens afwezigheid Luc.van.doesum@peelenmaas.nl.